แอกคอด

35 ฿

เอ็นเอส-มิกซ์

18 ฿

กระบอกอัดไส้กรอก

35 ฿ 50 ฿

ซอสกลิ่นควัน

55 ฿

เน็ทตาห่างรัดปลาย

16 ฿

เน็ทตาถี่รัดปลาย

20 ฿