ซอสผัดพริกเผา

18 ฿

น้ำพริกแกงเผ็ด

14 ฿

น้ำพริกแกงมัสมั่น

14 ฿

น้ำพริกแกงเหลือง

14 ฿

น้ำพริกแกงส้ม

14 ฿

น้ำพริกแกงเขียวหวาน

14 ฿

น้ำพริกแกงพะแนง

14 ฿

น้ำพริกแกงกะหรี่

14 ฿

น้ำพริกแกงป่า

14 ฿

เครื่องแกงฮังเล

18 ฿

เครื่องแกงน้ำพริกอ่อง

18 ฿

เครื่องปรุงอบหม้อดิน

18 ฿