ข้าวหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูป รสข้าวผัดกระเพรา

19 ฿

ข้าวหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูป รสข้าวหมกอินเดีย

19 ฿

ข้าวหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูป รสข้าวอบสัปปะรด

19 ฿

ข้าวหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูป รสแกงกะหรี่ญี่ปุ่น

19 ฿

ข้าวหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูป รสข้าวมันไก่

19 ฿

ข้าวหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูป รสแกงเขียวหวาน

19 ฿