ซอสผัดพริกเผา

19 ฿

น้ำพริกแกงเผ็ด

17 ฿

น้ำพริกแกงมัสมั่น

17 ฿

น้ำพริกแกงเหลือง

17 ฿

น้ำพริกแกงส้ม

17 ฿

น้ำพริกแกงเขียวหวาน

17 ฿

น้ำพริกแกงพะแนง

17 ฿

น้ำพริกแกงกะหรี่

17 ฿

น้ำพริกแกงป่า

17 ฿

เครื่องแกงฮังเล

19 ฿

เครื่องแกงน้ำพริกอ่อง

19 ฿

เครื่องปรุงอบหม้อดิน

19 ฿